Tài khoản ngân hàng

Nội dung chuyển khoản: Mã Đơn Hàng Họ & Tên

Số Tài Khoản:

Vietcombank HCM:

* Nguyễn Thùy Linh

* 0071 0008 41024

Vietinbank HCM:

* Nguyễn Thùy Linh

* 1060 0506 6868

Timo VPbank HCM:

* Nguyễn Thùy Linh

* 117 033 406

Sacombank HCM:

* Nguyễn Thùy Linh

* 0601 9930 7013

 

"" Vừa được thêm vào danh sách yêu thích