Tài khoản ngân hàng

Nội dung chuyển khoản: Mã Đơn Hàng Họ & Tên

Số Tài Khoản:

Techcombank Chi nhánh HCM:

* Nguyễn Thùy Linh

* 19036911841016

Vietinbank Chi nhánh HCM:

* Nguyễn Thùy Linh

* 1060 0506 6868

 

 

"" Vừa được thêm vào danh sách yêu thích